Õppejõud Kai Pata

5.27.2013

12. nädal - Rühmatöö – haridusasutuse evalveerimine

Rühmatöös “Haridusasutuse evalveerimine” analüüsime koos Viive ja Taimiga arvutiklassi kasutamist  kolme kooli – Haljala Gümnaasiumi, Kuusalu keskkooli ja Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi  näitel 2012/2013 õppeaastal.
Rühmatöö esitlus on Google Drives.

No comments:

Post a Comment